23 Mart 2014 Pazar

Hayalet Ada: Sandy


2012 yılına kadar Avustralya açıklarında gözüken, Google Earth ve diğer tüm haritalarda var olan Sandy isimli 25 km çapa sahip olan adanın, 2012 yılına gelindiğinde Avustralya'lı bilim adamlarının jeolojik bir kazı amacıyla bölgeye gelmesiyle aslında var olmadığı anlaşılmıştır. Bugüne kadar varlığı saptanan ve hatta haritaların büyük kısmında yer alan Sandy adası, 1876'da bir balina avcı gemisinin keşfiyle bulunmuştu.

Eski harita kaynaklarında da var olan bu adanın, bir hata sonucu haritaya eklendiği ve balıkçıların yanlış gözlem yapmasıyla ortaya çıktığı ileri sürülse de, güvenilir bir kaynak olan Google Earth'te bile adanın var olması büyük çelişkilere yol açıyor. 1876'da o gemide bulunan mürettebatın uzaktan bölgede tepeler olduğunu görmesi, orada bir adanın mevcut olduğunu zannettiklerini gösterse de, haritalarda kendinden emin şekilde boy gösteren 25 kilometre çapındaki Sandy'nin oraya nasıl yerleştiği bir sır. 2012 yılındaki bilim adamlarının gezisiyle adanın bulunamaması, haritalarda yapılan hataların düzeltilmesini de beraberinde getirdi. Google Earth haritayı güncelledi ve adayı bulunduğu yerden kaldırdı. Bu hayalet adanın 21. yüzyıla kadar nasıl farkedilmeden haritada kaldığıysa büyük bir soru işareti. Adanın tam olarak var olmadığı söylense de, 1876'dan sonraki yıllarda adanın sular altında kalmış olabileceği de bir öngörü. Ya ada hiç var olmadı ve haritalar hatalıydı, ya da ada sonradan okyanusun sularına gömüldü. Belki önümüzdeki yıllarda bu hatanın sebebi tam olarak açıklanır.


Fotoğrafçılık

Müzik

Sanat